Τι μπορούμε να κάνουμε για εσάς

Υπηρεσίες

Στην Isomonotica σας προσφέρουμε πλήρης ενημέρωση και δίνουμε ολοκληρωμένη πρόταση για εξωτερική θερμομόνωση, βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης μέσω προγραμμάτων ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ, αποκατάσταση της όψης του κτηρίου, στεγάνωση και  αποκατάσταση δωμάτων &  υπόγειων χώρων.

Έχουμε την δυνατότητα να σας προτείνουμε πιστοποιημένους εφαρμοστές-συνεργάτες για την διεκπεραίωση των εργασιών σας.

Πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης

Η ενεργειακή αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων αποτελεί τα τελευταία χρόνια ένα ιδιαίτερα επίκαιρο ζήτημα, καθώς έχει ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση ενέργειας. Η εξοικονόμηση ενέργειας αποτελεί σημαντικό θέμα, και για την προστασία του περιβάλλοντος καθώς και την εξοικονόμηση πόρων ενέργειας παγκοσμίως, αλλά το κυριότερο για την μείωση λειτουργικών εξόδων των εγκαταστάσεων. Για ένα κτίριο ή μια οικοδομή τα οποία έχουν ήδη πολλά λειτουργικά έξοδα, η μείωση των πάγιων εξόδων του είναι μια ανάγκη ιδιαίτερα σημαντική.

Είτε πρόκειται για ένα νέο κτίριο, είτε για ένα υφιστάμενο, η εξωτερική θερμομόνωση αποτελεί μια εξαιρετική λύση θωράκισης του κτιριακού κελύφους από το κρύο και τη ζέστη με πολλαπλά οφέλη τόσο για τον ιδιοκτήτη όσο και για τους ενοίκους του. Για τα υφιστάμενα κτίρια θα αποτελέσει και μια ευκαιρία για ανακαίνιση της πρόσοψης τους. Έτσι οι ιδιοκτήτες επιτυγχάνουν θερμομόνωση και εξωτερική ανακαίνιση με μία εργασία.

Τα οφέλη από την εφαρμογή των συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης είναι άμεσα και πολλαπλά. Το κτίριο αναβαθμίζεται ενεργειακά και έτσι μειώνονται τα έξοδα της οικοδομής για θέρμανση και κλιματισμό. Γι’ αυτό τον λόγο γίνεται και απόσβεση του κόστους εφαρμογής τους σε λίγα μόλις χρόνια.

Ακόμα, αν το κτίριο είναι σχετικά παλιό, η εξωτερική θερμομόνωση αποτελεί μια καλή ευκαιρία για την ανακαίνιση της πρόσοψης του, αφού το κτιριακό κέλυφος αποκτά νέα και καλαίσθητη όψη με τους έγχρωμους παστώδεις σοβάδες, οι οποίοι διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία αποχρώσεων. Η νέα πρόσοψη θα είναι πρόσθετα υδρατμοπερατή, επιτρέποντας την διαπνοή του κτιρίου και θα προσφέρει απόλυτη στεγανότητα και προστασία από τις καιρικές καταπονήσεις.

Υπόγειοι χώροι

Οι υπόγειοι χώροι των οικοδομών συνήθως χρησιμοποιούνται ως χώροι στάθμευσης και αποθήκες. Για να είναι αυτοί οι χώροι λειτουργικοί, είναι σημαντικό να έχουν στεγανοποιηθεί αποτελεσματικά. Τα προβλήματα υγρασίας στα υπόγεια είναι πολύ συνηθισμένα και μπορεί να οφείλονται είτε στον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα, ιδιαίτερα στις παραθαλάσσιες περιοχές, είτε στα νερά της βροχής.

Υπάρχουν ολοκληρωμένα συστήματα στεγάνωσης υπόγειων χώρων τα οποία είναι:

 • η φάση της σκυροδέτησης για τις νέες κτιριακές εγκαταστάσεις
 • η στεγανοποίηση εξωτερικά και εσωτερικά του κτιρίου σε νέες κατασκευές
 • η στεγανοποίηση εσωτερικά σε υφιστάμενες κατασκευές

Όσον αφορά τις νέες κατασκευές, είναι πολύ σημαντικό να γίνει σωστή μελέτη από την αρχή για την πρόληψη των προβλημάτων υγρασίας, για τον λόγο ότι εκ των υστέρων επεμβάσεις είναι δύσκολες. Ως εκ τούτου, ο συνδυασμός της σωστής επιλογής υλικών και η ορθή εφαρμογή τους, κρίνεται αναγκαίος. Η στεγάνωση του υπογείου στη φάση της κατασκευής γίνεται συνήθως στην εξωτερική πλευρά των τοιχίων του υπογείου, δηλαδή από την πλευρά της προσβολής του νερού είτε με επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα είτε με επαλειφόμενο πολυουρεθανικό – ασφαλτικό. Όταν η εξωτερική επάλειψη σε μία νέα κατασκευή δεν είναι δυνατή, η στεγάνωση γίνεται εσωτερικά με επαλειφόμενα στεγανωτικά κονιάματα, τα οποία αντέχουν σε αρνητικές πιέσεις νερού.

Σε κάθε περίπτωση, η στεγανωτική στρώση που θα εφαρμοστεί πρέπει να προσφέρει:

 • οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος από περιπτώσεις απλής υγρασίας μέχρι και υπό πίεση νερού
 • ικανότητα διαπνοής και εξασφάλιση της βιωσιμότητας και χρηστικότητας του χώρου του υπογείου
 • διάρκεια στον χρόνο, ιδιαίτερα λόγω της δύσκολης προσβασιμότητας

Ταράτσες / Μπαλκόνια

Η ταράτσα στα κτίρια, λόγω της θέας που προσφέρει, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως roof garden ή να γίνει μέρος της αρχιτεκτονικής του τοπίου όπως πχ. μπορεί να γίνει φυτευτή ή λευκή.

Η επιλογή του σωστού υλικού στεγάνωσης παίζει σημαντικό ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα, γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει να έχει ιδιαίτερες αντοχές στις καιρικές επιδράσεις, ελαστικότητα, καλή πρόσφυση στο υπόστρωμα και μεγάλη διάρκεια στον χρόνο.

Η επιλογή τόσο της κατάλληλης μεθόδου στεγανοποίησης όσο και των υλικών γίνεται με βάση τη χρήση για την οποία προορίζεται η ταράτσα.

Υπάρχει μια γκάμα προϊόντων και ολοκληρωμένων συστημάτων που αφορούν:

 • τη στεγανοποίηση της ταράτσας ή/και των μπαλκονιών και την τελική επίστρωση τους με πλακάκια
 • τη στεγανοποίηση της ταράτσας ή/και των μπαλκονιών και την τελική επίστρωση τους με βατό έγχρωμο πολυοθρεθανικό δάπεδο
 • τη στεγανοποίηση της ταράτσας ή/και των μπαλκονιών και την τελική επίστρωση τους με διακοσμητικό δάπεδο με έγχρωμα αδρανή stone carpet
 • τη στεγανοποίηση της ταράτσας με εκτεθειμένη, μη βατή, στεγανωτική στρώση
 • την εκ των υστέρων στεγάνωση της ταράτσας ή/και των μπαλκονιών χωρίς να χρειάζεται αποξήλωση της υφιστάμενης επίστρωσης τους

Πρόγραμμα Εξοικονομώ

Το Πρόγραμμα

Tο Πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021», είναι το νέο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης  κατοικιών, που αποτελεί το διάδοχο σχήμα των προγραμμάτων «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον» και «Εξοικονομώ Αυτονομώ», με συνολικό προϋπολογισμό που ανέρχεται στα 632 εκατ. ευρώ.

Ο σχεδιασμός του Προγράμματος λαμβάνει υπόψη την ολοκληρωμένη προσέγγιση παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό κτηριακό τομέα και έχει ως στόχο:

 1. τη μείωση των ενεργειακών αναγκών των κτηρίων και των εκπομπών ρύπων που συμβάλλουν στην επιδείνωση του φαινομένου του θερμοκηπίου
 2. την εξοικονόμηση κόστους για τους πολίτες, τη βελτίωση των καθημερινών συνθηκών διαβίωσης και άνεσης καθώς και, της ασφάλειας και της υγείας των πολιτών κατά τη χρήση των κτηρίων αυτών
 3. την επίτευξη καθαρότερου περιβάλλοντος.

Το Πρόγραμμα συνίσταται στην παροχή κινήτρων για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό κτηριακό τομέα, με στόχο τη μείωση των ενεργειακών αναγκών και της κατανάλωσης συμβατικών καυσίμων, στο πλαίσιο της μετάβασης σε ένα «Ενεργειακά Αποδοτικό Σπίτι».

Το Πρόγραμμα αφορά σε κτήρια που διαθέτουν οικοδομική άδεια ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο, χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία και των οποίων οι ιδιοκτήτες πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια. Ειδικότερα, το Πρόγραμμα περιλαμβάνει πέντε (5) κατηγορίες κινήτρων, στις οποίες οι Ωφελούμενοι εντάσσονται ανάλογα με το εισόδημά τους. Επίσης, προβλέπονται  κίνητρα για παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης σε πολυκατοικίες με επιμέρους αιτήσεις μεμονωμένων διαμερισμάτων που περιλαμβάνουν κοινόχρηστες και μη κοινόχρηστες παρεμβάσεις αναβάθμισης αυτών.

Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας  και χορηγεί κίνητρα με τη μορφή επιχορήγησης (άμεση ενίσχυση) και επιδότησης τόκων δανείου.

Φορέας Υλοποίησης του Προγράμματος είναι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (https://web.tee.gr)