Ως επίχρισμα (σοβά) ονομάζουμε την επικάλυψη των τοίχων και του σκελετού (υποστυλώματα, δοκάρια, τοιχία) με ένα ή περισσότερα στρώματα κονιάματος. Τα επιχρίσματα αποτελούν σημαντικό στοιχείο της αισθητικής των εξωτερικών επιφανειών των κτιρίων, ενώ προσφέρουν προστασία από τις καιρικές συνθήκες και τη φθορά του χρόνου ενισχύοντας παράλληλα τη θερμομόνωση του κτιρίου.
Τα δομικά στοιχεία είναι συνεχώς εκτεθειμένα στις καταπονήσεις του περιβάλλοντος (ρύπανση, ηλιακή ακτινοβολία, ψύχος, υγρασία κτλ.) και υφίστανται φθορές. Για αυτό το λόγο, οι επιφάνειες καλύπτονται από μια συνεχή, προστατευτική επιφάνεια (το επίχρισμα). Επιπλέον με το επίχρισμα συνδέονται καλύτερα τα διάφορα δομικά υλικά (τούβλα, πέτρες, κτλ) μεταξύ τους αλλά και με το φέροντα σκελετό, και έτσι η κατασκευή γίνεται πιο συμπαγής και ανθεκτική.