Η κατανόηση των δυνατοτήτων τους και του τρόπου λειτουργίας τους απαιτεί τρεις παράγοντες: θερμική αγωγιμότητα, θερμική αντίσταση και θερμική διαπερατότητα. Συνθετικοί μονωτές.

Τα πιο κοινά συνθετικά μονωτικά υλικά είναι:
-Διογκωμένο Πολυστυρένιο (EPS). Είναι ένα υλικό, από τα πλέον διαδεδομένα διεθνώς, που χρησιμοποιείται στην κατασκευαστική βιομηχανία από τα θεμέλια ως την οροφή. Πρόκειται για ένα ελαφρύ δύσκαμπτο μονωτικό υλικό πλαστικού αφρού, το οποίο παράγεται από συμπαγείς κόκκους πολυστερίνης.
-Διογκωμένο Πολυστυρένιο με γραφίτη (EPS GRAPHITE). H γραφιτούχα διογκωμένη πολυστερίνη αποτελεί το ιδανικό μονωτικό υλικό για χρήση σε Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης. To EPS παράγεται από διόγκωση σφαιριδίων πολυστυρενίου που περιέχουν γραφίτη. Η τελική του μορφή είναι θερμομονωτικές πλάκες κατάλληλες για κτιριακές εφαρμογές θερμομόνωσης.
-Εξηλασμένη πολυστερίνη (XPS). Είναι το πιο χρησιμοποιούμενο υλικό για την απομόνωση της θερμοκρασίας ενός σπιτιού. Υλικό πολύ παρόμοιο με το προηγούμενο, αλλά ανθεκτικό στην υγρασία και πολύ βάρος χωρίς παραμόρφωση.