HYPERDESMO-LV WHITE

Περιγραφή

Υλικό πολυουρεθανικής βάσης, χαμηλού ιξώδους για στεγάνωση & προστασία

Το HYPERDESMO®-C-LV προσφέρει μία  άριστη λύση στεγάνωσης και  προστασίας.  Είναι  χυτή ελαστική  μεμβράνη  πολυουρεθανικής  βάσης, ενός συστατικού,  χαμηλού  ιξώδους.  Πολυμερίζεται  με την  υγρασία  της  ατμόσφαιρας  και  σχηματίζει μονολιθική στεγανωτική  μεμβράνη  με  άριστη πρόσφυση  σε  όλη  την  επιφάνεια.    Περιέχει  μικρή ποσότητα  διαλύτη  (Ξυλόλη), οπότε  δεν  απαιτείται επιπλέον αραίωση.

Αποτελείται  από  καθαρή,  ελαστομερή,  υδρόφοβη, πολυουρεθανική  ρητίνη  η  οποία  μαζί  με  ειδικά ανόργανα συστατικά παρέχει στο προϊόν εξαιρετική αντίσταση  στις  καιρικές  συνθήκες,  στα  χημικά, στην  ηλιακή  ακτινοβολία  UV,  σε  μηχανικές  και θερμικές καταπονήσεις.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

 • CE: ETA-04/0082.  Βλέπε πίνακα παρακάτω.
 • ASTM C 836-C 836M -18

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Στεγάνωση και προστασία:

 • Ελενίτ και λαμαρίνας
 • Γυψοσανίδων και τσιμεντοσανίδων
 • Ασφαλτόπανου
 • Μεμβράνης EPDM
 • Λουτρών
 • Βεραντών και μπαλκονιών
 • Δωμάτων/ταρατσών

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν προτείνεται για:

 • Επιφάνειες με χαμηλή συνεκτικότητα,
 • Στεγάνωση επιφανειών  πισίνας  οι  οποίες έρχονται σε απευθείας επαφή με επεξεργασμένο με χημικά νερό.

Σε  σκούρο  χρώμα,  εάν  πρόκειται  να αφεθεί  εκτεθειμένο,  απαιτείται  επίχριση  μετά  την εφαρμογή με μία λεπτή στρώση HYPERDESMO®-ΑDY-E (πάντα χρωματισμένο) ή HYPERDESMO®-ΑDY 500.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

 • Άριστη πρόσφυση  και  στεγάνωση  σημείο προς σημείο
 • Μεμβράνη χωρίς ενώσεις
 • Μεγάλη αντοχή  στην  υπεριώδη ακτινοβολία
 • Διαπερατότητα υδρατμών
 • Αντοχή στην  υδρόλυση  και  στους μικροοργανισμούς
 • Κάλυψη μικρορωγμών
 • Ενός συστατικού–ευκολία εφαρμογής
 • Εξαιρετική ελαστικότητα
 • Δυνατότητα συγκόλλησης  υλικών επένδυσης (π.χ. πλακίδια) απευθείας στην μεμβράνη
 • Εύκολη επέμβαση και  άμεση  επιδιόρθωση χωρίς εργατικό κόστος
 • Προσθετικά, όπως  ACCELERATOR-3000A, διαθέσιμα για ειδικές συνθήκες

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Κατάλληλα υποστρώματα: Σκυρόδεμα (οπλισμένο  ή  μη),  αμιαντόπλακες, γαρμπιλομωσαϊκό,  ταρατσόπλακες,  ανθεκτικές ακρυλικές  και  ασφαλτικές  επαλείψεις,  ξύλινες επιφάνειες, οξειδωμένα  μέταλλα  και,  με  ειδικό αστάρι, γαλβανιζέ και αλουμίνιο. Για άλλου είδους επιφάνειες,  επικοινωνήστε  με  το  Τεχνικό  Τμήμα της εταιρείας.

Συνθήκες  υποστρώματος  στις  οποίες δεν απαιτείται αστάρι:

 • Σκληρότητα επιφάνειας: R28=15Mpa
 • Υγρασία επιφάνειας: W<10%
 • Θερμοκρασία εφαρμογής: t=5oC-35oC
 • Σχετική υγρασία ατμόσφαιρας: <85%

Συνθήκες  υποστρώματος  στις  οποίες απαιτείται αστάρι:

Βλ. Πίνακας επιλογής αγκυρωτικού

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Καθαρίζετε την  επιφάνεια  από  τα  σαθρά  υλικά, σκόνη, φυτικούς οργανισμούς, άλατα, λάδια, κλπ.  Τα  σαθρά  υλικά  πρέπει  να  λειαίνονται  και  να απομακρύνονται με  τα  κατάλληλα  εργαλεία.  Οι γυαλιστερές επιφάνειες πρέπει να αγριεύονται ή να καλύπτονται με  αστάρι  AQUADUR ή  PRIMER-Τ.  Σε περίπτωση  άοπλης  εφαρμογής  του  υλικού, τυχόν υπάρχουσες  έντονες  ρηγματώσεις  της επιφάνειας απαιτούν επισκευή πριν από την τελική στρώση  με  πολυουρεθανική  μαστίχη HYPERSEAL®-25LM-S ή HYPERSEAL®-Expert-150.

Πριν από  την  εφαρμογή  ανακατεύετε το  υλικό χειροκίνητα ή με αναδευτήρα σε χαμηλές στροφές για περίπου 2’-3’. Εφαρμόζετε με ρολό, βούρτσα ή ψεκασμό (airless 200-250 bar). Οι  στρώσεις (διαφορετικών  αποχρώσεων)  εφαρμόζονται διαδοχικά κάθε 6-24 ώρες, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Ελάχιστη συνολική κατανάλωση: 1,5-1,8 kg/m2 Πρώτη στρώση:  0,8-0,9 kg/m2

Δεύτερη στρώση:  0,7-0,9 kg/m2

Για εφαρμογή με ψεκασμό: 0,8 kg/m2 ανά στρώση

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Τα  εργαλεία  καθαρίζονται  αρχικώς  με  στεγνό χαρτί/ύφασμα  και  στη  συνέχεια  με    SOLVENT-01.  Δεν προτείνεται επαναληπτική χρήση ρολών.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Μεταλλικά δοχεία: 1kg, 6kg, 15kg, 25kg

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Στην αρχική του συσκευασία, κι εφόσον παραμένει στα κλειστά δοχεία,  τουλάχιστον  12  μήνες  από την ημερομηνία παραγωγής σε θερμοκρασία  5oC-25oC σε  ξηρούς  χώρους.  Από  την στιγμή  που  θα ανοιχτεί,  πρέπει  να  καταναλωθεί  άμεσα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Περιέχει    διαλύτες  οι  οποίοι    είναι  εύφλεκτοι.  Να εφαρμόζεται  μακριά  από  γυμνές  φλόγες  και σπινθήρες.    Να  μην  εφαρμόζεται  σε  κλειστούς, χωρίς  επαρκή  μηχανικό  εξαερισμό,  χώρους  και χωρίς  χρήση  μασκών  ενεργού  άνθρακα.  Οι διαλύτες  είναι  βαρύτεροι  από  τον  ατμοσφαιρικό αέρα,  άρα  έρπουν  στο  έδαφος.  Ζητήστε απαραίτητα  το  Φυλλάδιο  Ασφαλείας  (M.S.D.S.) του προϊόντος.

Πίνακας τεχνικών χαρακτηριστικών.