HYPERSEAL EXPERT 150 – BLACK 600CC

Περιγραφή

Πολυουρεθανική σφραγιστική μαστίχη ενός συστατικού, ιδανική για σφράγιση αρμών συστολής-διαστολής σε συνθήκες υψηλής υγρασίας

Το  HYPERSEAL®-EXPERT είναι  καινοτόμος πολυουρεθανική  μαστίχη  για  σφράγιση  αρμών συστολής-διαστολής  με  σχεδόν  μηδενική  τάση φουσκώματος ακόμα και κάτω από πολύ δύσκολες καιρικές  συνθηκες. Έχει  εξαιρετική θιξοτροπία  και μπορει να εφαρμοστει σε πολύ μεγάλους κάθετους αρμούς.

Πολυμερίζεται  μέσω  αντίδρασης  με  την  υγρασία της  ατμόσφαιρας  και  παράγει  μαστίχη  με  χαμηλό μέτρο  ελαστικότητας  (50% joint movement accommodation factor) με άριστη πρόσφυση σε υποστρώματα  παραδοσιακά  δύσκολα  για πολυουρεθάνη, όπως  γυαλί,  αλουμίνιο, πολυκαρβονικά, κ.α.

Η  εξώθηση  και  εφαρμογή  της  μαστίχης παραμένουν  το  ίδιο  εύκολες ανεξάρτητα  με  τις κλιματικές συνθήκες, οπότε είναι εύχρηστη ακόμα και κατά τους χειμερινούς μήνες σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 • ISO-11600
 • Type F – class: 25LM
 • DIN-18540-F
 • ASTM C920
 • S. Federal Specification TT-S-00230C
 • Type II Class A

Το HYPERSEAL®-EXPERT έχει πιστοποίηση CE σύμφωνα με το εναρμονισμένο πρότυπο EN 15651-1:2012 (Σφραγιστικό  για  προσόψεις για  εσωτερικές  &  εξωτερικές  εφαρμογές) και 15651-4:2012 (Σφραγιστικό για διαστολικούς αρμούς δαπέδων για εσωτερικές & εξωτερικές εφαρμογές).

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

 • Εφαρμόζεται εύκολα  ακόμα  και  σε  υψηλές θερμοκρασίες/υγρασίες  χωρίς  τάση  για φουσκώματα.
 • Εξαιρετική θιξοτροπία
 • Εξαιρετική πρόσφυση  σε  πολλούς  τύπους υποστρωμάτων και χωρίς χρήση ασταριού
 • Εξαιρετική εξώθηση  και  σταθερότητα  κατά  την αποθήκευση,  ανεξαρτήτως  θερμοκρασίας και υγρασίας
 • Εξαιρετική αντοχή στα χημικά, ιδανικό για σφράγιση αρμών σε πισίνες και δεξαμενές που περιέχουν χημικά επεξεργασμένο νερό
 • Χαμηλό μέτρο ελαστικότητας, joint movement accommodation 50%
 • Αντοχή σε μικροοργανισμούς και μύκητες Αντοχή σε  χαμηλές  θερμοκρασίες,  παραμένει ελαστικό και στους  -40oC.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Σφράγιση αρμών σε:

 • Οικοδομές
 • Αρμούς συστολής-διαστολής
 • Προκατασκευασμένα στοιχεία τσιμέντου
 • Μεταλλικά πλαίσια
 • Πισίνες & δεξαμενές νερού
 • Πάνελ αλουμινίου
 • Γυαλί
 • Γρανίτες & μάρμαρα

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

 • Δεν προτείνεται  απευθείας  εφαρμογή  σε  σαθρά υποστρώματα.  Σε  αυτή  την  περίπτωση,  πρέπει  να εφαρμοστεί  στο  υπόστρωμα  το  αγκυρωτικό MICROPRIMER-PU, το οποίο θα ενισχύσει την επιφάνεια  και  θα  διαμορφώσει ένα  δυνατό υπόστρωμα για την εφαρμογή της μαστίχης.
 • Σε περίπτωση πορώδους  υποστρώματος,  είναι απαραίτητη η σφράγιση των πόρων ώστε να μην δημιουργηθούν  φυσαλίδες  κατά  τον πολυμερισμό της μαστίχης.
 • Το υλικό  έχει  καλή  αντοχή  στην  υπεριώδη ακτινοβολία και  έχει  πιστοποιηθεί  για  εξωτερική χρήση  κατά  EN 15651-1 & 4, όμως  στην περίπτωση που είναι επιθυμητή η διατήρηση του χρώματος  και  η  αποφυγή  της  κιμωλίασης συνίσταται να βαφεί με καλό ακρυλικό χρώμα.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Καθαρίζετε την επιφάνεια διεξοδικά, απομακρύνετε σαθρά  υλικά,  σκόνη,  φυτικούς  οργανισμούς, άλατα, λάδια, κλπ.

Συνθήκες  υποστρώματος  στις  οποίες απαιτείται αστάρι:

Το  αστάρωμα  κρίνεται  απαραίτητο    σε  πορώδη υποστρώματα  ώστε  να  μην  δημιουργηθούν φυσαλίδες κατά  τον  πολυμερισμό  της  μαστίχης, όπως και σε υγρές παρειές αρμών.

Σε  αυτές  τις  περιπτώσεις  συνίσταται η  χρήση MICROPRIMER-PU.

Εφαρμόζετε  κορδόνι (π.χ πολυουρεθάνης με ανοιχτές κυψέλες ή διογκωμένο πολυαιθυλένιο με κλειστές  κυψέλες)  ώστε  να  ρυθμίσετε το  βάθος του  αρμού  αλλά  και  για  να  διασφαλιστεί  η σταθερότητα  του  υποβάθρου  κατά  την  εφαρμογή της μαστίχης. Στο στάδιο αυτό συνίσταται προσοχή ώστε  να  μην  τραυματιστεί  το  εξωτερικό  του  διότι υπάρχει ενδεχόμενο δημιουργίας φυσαλίδων ειδικά σε τάσεις ανόδου της θερμοκρασίας.  Τοποθετείτε τη μαστίχη στο πιστόλι και κόβετε την άκρη  του  αλουμινίου.  Τοποθετείτε  τη  μύτη  που έχετε ετοιμάσει  και  κόψει  στην  άκρη  σε  διάμετρο ανάλογη του αρμού που θέλετε να γεμίσετε. Εφαρμόζετε τη μαστίχη με συνεχόμενο ρυθμό  και με τέτοιο  τρόπο  ώστε  να  αποφευχθεί  ο εγκλωβισμός  αέρα  στον  αρμό.  Μεγάλοι  αρμοί χρειάζονται παραπάνω από μια εφαρμογή ώστε να γίνει σωστή επαφή μαστίχης και αρμού.

Με  το  πέρας  της  εφαρμογής  συνίσταται  άμεσο σπατουλάρισμα.

Για άριστα αποτελέσματα, η αναλογία πλάτος προς βάθος πρέπει να είναι 2:1, δεδομένου ότι το βάθος είναι τουλάχιστον 10mm.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Λουκάνικο 600cc Φύσιγγα 300cc

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Στην αρχική του συσκευασία, κι εφόσον παραμένει στα κλειστά δοχεία,  τουλάχιστον  12  μήνες  για  τα λουκάνικα  και  9 μήνες  για  τις  φύσιγγες  από  την ημερομηνία  παραγωγής  σε  θερμοκρασία  5oC-25oC σε  ξηρούς  χώρους.  Από  την  στιγμή  που  θα ανοιχτεί, πρέπει να καταναλωθεί άμεσα.

Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.

Πίνακας τεχνικών χαρακτηριστικών.