ISOMAT BATH & KITCHEN

Κατηγορίες: , , Ετικέτα:

Περιγραφή

Εξαιρετικής ποιότητας αντιμουχλικό πλαστικό χρώμα

Ιδιότητες

Το ISOMAT BATH & KITCHEN είναι ένα εξαιρετικής ποιότητας, αντιμουχλικό, ματ πλαστικό χρώμα για βαφή εσωτερικών επιφανειών. Χάρη στις ειδικές μυκητοκτόνες ουσίες που περιέχει, εμποδίζει δραστικά τη δημιουργία μούχλας και βακτηρίων, για αυτό είναι ιδανικό για χώρους με υψηλή υγρασία και υδρατμούς, όπως κουζίνες, μπάνια, υπόγεια, ταβάνια κτλ. Χαρακτηρίζεται από υψηλή καλυπτικότητα και απόδοση. Έχει καλή εργασιμότητα, στεγνώνει γρήγορα και έχει υψηλές αντοχές στο συχνό πλύσιμο και τον χρόνο. Παρουσιάζει ισχυρή πρόσφυση σε κάθε είδους νέο ή παλαιό υπόστρωμα. Είναι σχεδόν άοσμο. Δημιουργεί μια τελική επιφάνεια με ένα άψογο ματ αποτέλεσμα.

Πιστοποιημένο για την αντιμουχλική του δράση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22196.

Πεδία εφαρμογής

Το ISOMAT BATH & KITCHEN εφαρμόζεται εσωτερικά, σε νέες ή παλιές επιφάνειες, αφού προετοιμαστούν κατάλληλα, επάνω σε όλα τα συνηθισμένα οικοδομικά υλικά, όπως σκυρόδεμα, σοβάς, γυψοσανίδες κλπ.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

 • Αποχρώσεις: λευκό και πλήθος αποχρώσεων (ISOMAT COLOR SYSTEM)
 • Τύπος: vinyl
 • Iξώδες (Poise): 115 ± 5 KU (EN ISO 2884- 2)
 • Όγκος στερεών: 44 ± 2 %
 • Πάχος ξηρού φιλμ: 32 ± 3 μm (EN ISO 2808)
 • Πυκνότητα: 1,46 ± 0,03 kg/l (EN ISO 2811- 1)
 • pH: 8-9,5 στους +23°C (EN ISO 4316)
 • Αντοχή σε πρόσφυση: ≥ 2 N/mm2 (EN ISO 4624)
 • Χρόνος στεγνώματος: 1 h στην αφή (23°C) (EN ISO 9117)
 • Χρόνος επαναβαφής: 3-4 h (23°C) (EN ISO 9117)
 • Περατότητα υδρατμών: Sd = 0,20 ± 0,04 m (EN ISO 7783-2: V2 medium, 0,14
 • Τριχοειδής απορρόφηση νερού: w = 0,04 ± 0,02 kg/m2h0,5 (EN ISO 1062-3: W3 low w < 0,10)
 • Αντιβακτηριαδιακή δράση: Άριστη, R>4,7 καταστροφή βακτηρίων >99,9% (ISO 22196, έλεγχος σε Staphylococcus aureus και σε Escherichia coli, ελάχιστη απαίτηση R>2)
 • VOC: 11,6 g/l
 • Ιδιότητες κατά EN 13300: Επίπεδο γυαλάδας: < 5, Dead Matt (EN ISO 2813: < 5 στις 85°), Λευκότητα: ≥ 87 % (EN ISO 6504- 3), Αντοχή στην υγρή τριβή: CLASS 1 (EN ISO 11998: < 5 μm, σε 200 πλύσεις)

Καθαρισμός εργαλείων: Τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται με νερό, αμέσως μετά τη χρήση τους.

Τρόπος χρήσης

1. Προετοιμασία υποστρώματος: Το υπόστρωμα πρέπει να είναι στεγνό και απαλλαγμένο από λίπη, σαθρά υλικά, σκόνες κλπ.

 • Ρωγμές ή αρμοί γεμίζονται με την ακρυλική μαστίχη ISOMASTIC-Α ή με τον ακρυλικό στόκο ISOMAT ACRYL-STUCCO.
 • Υπάρχουσες ατέλειες στο σκυρόδεμα επισκευάζονται με το ρητινούχο τσιμεντοκονίαμα DUROCRET.
 • Τυχόν αποκαταστάσεις σοβάδων γίνονται με τα έτοιμα κονιάματα UNICRET και UNICRETFAST.
 • Για το στοκάρισμα και σπατουλάρισμα των επιφανειών χρησιμοποιείται o στόκος σπατουλαρίσματος STUCCOCRET.

Επιφάνειες που έχουν ήδη αναπτυγμένη μούχλα πρέπει πρώτα να καθαριστούν με το ειδικό αντιμουχλικό υγρό καθαρισμού CL-MOLD. Τα υπολείμματα της μούχλας απομακρύνονται με τρίψιμο και καλό ξέβγαλμα με καθαρό νερό 24 ώρες μετά τον καθαρισμό. Η επιφάνεια πρέπει να αφεθεί να στεγνώσει πλήρως.

Ακολουθεί αστάρωμα με το ακρυλικό, μικρονιζέ αστάρι νερού PRIMER-CLASSIC, αραιωμένο έως 50% με καθαρό νερό, το οποίο ενδείκνυται και για τη σταθεροποίηση του υποστρώματος, όταν είναι σαθρό και τρίβεται.

Επιφάνειες επιβαρυμένες με ρύπους όπως κάπνα, νικοτίνη, υδατοδιαλυτούς μαρκαδόρους, καυσαέρια, μολυβιές, ασταρώνονται με το μονωτικό ρύπων BLOCK-PRIMER.

Για την επαναβαφή επιφανειών που δεν έχουν προβλήματα, δεν είναι απαραίτητο το αστάρωμα.

2. Εφαρμογή: Πριν από τη χρήση, αναδεύουμε ελαφρώς το υλικό και το εφαρμόζουμε ως έχει ή αραιωμένο 5-10% με καθαρό νερό. Το ISOMAT BATH & KITCHEN εφαρμόζεται με ρολό, πινέλο ή πιστόλι airless σε δύο στρώσεις. Η δεύτερη στρώση ακολουθεί αφού στεγνώσει πλήρως η πρώτη. Η θερμοκρασία κατά την εφαρμογή και το στέγνωμα του χρώματος θα πρέπει να είναι από +10°C έως +35°C.

Απόδοση

To ISOMAT BATH & KITCHEN καλύπτει περίπου 12 m2/l ανά στρώση, σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

Συσκευασία

Δοχεία 0,75 l, 3 l και 10 l.

Χρόνος ζωής – Αποθήκευση

24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, αποθηκευμένο στην αρχική, σφραγισμένη συσκευασία σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +35°C. Προστατέψτε το από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και τον παγετό.

Πτητικές Οργανικές Ενώσεις (ΠΟΕ)

Σύμφωνα με την Οδηγία 2004/42/ΕΚ (Παράρτημα ΙΙ, πίνακας Α), η μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ για την υποκατηγορία προϊόντος α, τύπος Υ, είναι 30 g/l (2010) για έτοιμο προς χρήση προϊόν.

Το έτοιμο προς χρήση προϊόν ISOMAT BATH & KITCHEN έχει μέγιστη περιεκτικότητα 30 g/l ΠΟΕ.