SIKA MONOTOP 108 WATER PLUG

Κατηγορίες: , Ετικέτα:

Περιγραφή

ΥΠΕΡΤΑΧΥΠΗΚΤΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ ΚΟΝΙΑΜΑ

Το Sika MonoTop®-108 WaterPlug είναι ένα υπερταχείας πήξης τσιμεντοειδές κονίαμα ενός συστατικού για σφράγιση διαρροών σε τοίχους από σκυρόδεμα και τοιχοποιίες γενικότερα.

ΧΡΗΣΕΙΣ

  • Άμεση σφράγιση – αντιμετώπιση αρνητικών πιέσεων νερού – διεισδύσεων νερού διαμέσου ρηγματώσεων, εσοχών χαλικοδεμάτων και κατασκευαστικών αρμών
  • Άμεση σφράγιση – αντιμετώπιση διεισδύσεων νερού αποστράγγισης πριν το τελικό στάδιο κύριας στρώσης στεγανοποίησης

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ / ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Τα σημεία εισροής όπως για παράδειγμα ρηγματώσεις, εσοχές χαλικοδεμάτων, κατασκευαστικοί αρμοί πρέπει να διευρυνθούν κατά πλάτος και βάθος με καλέμι, ούτως ώστε να βελτιωθεί η πρόσφυση.

ΑΝΑΜΕΙΞΗ

Με το χέρι, στις ανωτέρω προαναφερθείσες αναλογίες, με στόχο την παραγωγή ενός κονιάματος που να μπορεί να εφαρμοστεί εντός δευτερολέπτων. Προστατέψτε τα χέρια σας φορώντας γάντια. Ο χρόνος πήξης θα τροποποιηθεί ανάλογα με την προστιθέμενη ποσότητα νερού.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αναμείξτε με νερό έως ότου το υλικό να αποκτήσει την επιθυμητή συνεκτικότητα. Συνεχίστε να αναμειγνύετε μέχρι το υλικό να αρχίσει να πήζει και ακολούθως εφαρμόστε το άμεσα στο σημείο που πρέπει να σφραγιστεί, πιέζοντας δυνατά και σταθερά για ορισμένα δευτερόλεπτα μέχρι την πλήρη πήξη του. Αφαιρέστε την πλεονάζουσα ποσότητα, ξύνοντας την πλεονάζουσα ποσότητα με μυστρί ή σπάτουλα.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Απομάκρυνση νωπών υπολειμμάτων από τα εργαλεία και τον εξοπλισμό εφαρμογής μπορεί να πραγματοποιηθεί με χρήση νερού. Σκληρυμένο και/ή υλικό που έχει ωριμάσει μπορεί να απομακρυνθεί μόνο μηχανικά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

  • Μετά την πήξη του το προϊόν δεν μπορεί να δουλευτεί περαιτέρω και πρέπει να πεταχτεί.
  • Αναμείξτε μόνο ποσότητες που είναι δυνατόν να εφαρμοστούν εντός δευτερολέπτων.
  • Χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος ενδέχεται να προκαλέσουν καθυστέρηση του χρόνου πήξης, ενώ υψηλότερες θα τον συντομεύσουν.
  • Χρησιμοποιήστε το Sika MonoTop®-108 WaterPlug μόνο παρουσία διαρροών νερού. Για επισκευές σκυροδέματος μεγαλύτερου εύρους, χρησιμοποιήστε κατάλληλο προϊόν της σειράς επισκευαστικών κονιαμάτων SikaRep® ή Sika MonoTop®.

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Όλα τα τεχνικά δεδομένα που δηλώνονται σε αυτό το Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος βασίζονται σε εργαστηριακές δοκιμές. Τα πραγματικά μετρήσιμα δεδομένα μπορεί να διαφοροποιούνται λόγω συνθηκών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο μας.

ΤΟΠΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι σαν αποτέλεσμα ειδικών τοπικών κανονισμών η απόδοση αυτού του προϊόντος μπορεί να μεταβάλλεται από χώρα σε χώρα. Παρακαλούμε να συμβουλευθείτε το τοπικό Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος για την ακριβή περιγραφή των πεδίων εφαρμογής.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την ασφαλή διαχείριση, την αποθήκευση και την απόρριψη των χημικών προϊόντων, οι χρήστες πρέπει να ανατρέχουν στο πιο πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (Safety Data Sheet, SDS), το οποίο περιέχει φυσικά, οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια κατά τη διαχείριση του προϊόντος.

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της SIKA παρέχονται με πνεύμα καλής πίστης και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας σχετικά με τα προϊόντα, όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται ή εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες και σύμφωνα με τις οδηγίες της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, στα υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες, ώστε να μην είναι δυνατή η χορήγηση εγγύησης σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη χρήση, ενώ καμιά ευθύνη της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί από οποιαδήποτε νομική αιτία με βάση τις εδώ αναγραφόμενες πληροφορίες, τις γραπτές υποδείξεις ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενες οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητά τους σχετικά με την εκάστοτε εφαρμογή και τον σκοπό χρήσης τους. Η Sika διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τις ιδιότητες των προϊόντων της. Τα δικαιώματα τρίτων πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε ισχύοντες γενικούς όρους πώλησης και παράδοσης της Εταιρείας. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να συμβουλεύονται την εκάστοτε επίκαιρη έκδοση του τοπικού Φυλλαδίου Ιδιοτήτων Προϊόντος, αντίγραφα του οποίου παρέχονται κατόπιν ζήτησης.

Για περισσότερες τεχνικές πληροφορίες διαβάστε το manual.