SIKA MONOTOP 109

Κατηγορίες: , Ετικέτα:

Περιγραφή

ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ ΚΟΝΙΑΜΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

Το Sika MonoTop®-109 WaterProofing είναι ενός συστατικού, έτοιμο προς χρήση κονίαμα στεγανοποίησης, κατάλληλα διαμορφωμένης συνεκτικότητας για εφαρμογή με βούρτσα.

ΧΡΗΣΕΙΣ

Το Sika MonoTop®-109 WaterProofing είναι ειδικά σχεδιασμένο για τη στεγανοποίηση και προστασία θεμελίων, τοιχίων υπογείων ή κατασκευών πριν την επίχωση, φρεατίων ανελκυστήρων, δεξαμενών νερού, κ.λ.π.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

  • Ενός συστατικού, απλά προσθέστε νερό
  • Καλή πρόσφυση σε πολλά υποστρώματα
  • Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή με βούρτσα
  • Εφαρμόσιμο απευθείας σε τούβλο, σκυρόδεμα και θεμελιώσεις από πέτρα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ / ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι δομικά σταθερό, καθαρό, απαλλαγμένο από σκόνη, γράσα και χαλαρά προσκολλημένα σωματίδια. Οι αρμοί θα πρέπει να πληρωθούν, ούτως ώστε η επιφάνεια να είναι επίπεδη πριν την εφαρμογή του τσιμεντοειδούς κονιάματος. Πριν την εφαρμογή η επιφάνεια θα πρέπει να έχει διαβραχεί πλήρως, χωρίς να υπάρχει όμως στάσιμο νερό.

Μην εφαρμόζετε σε σοβρά, γυψοσανίδες, κονιάματα ανυδρίτη, ξύλο και επιφάνειες βαμμένες, με επιστρώσεις, πλαστικές επικαλύψεις, ασφαλτικά και επιφάνειες με διαρροή νερού.

ΑΝΑΜΕΙΞΗ

Αδειάστε το νερό στη σωστή αναλογία σε κατάλληλο δοχείο ανάμειξης. Αργά προσθέστε τη σκόνη και αναμείξτε για τουλάχιστον 3 λεπτά μέχρι επίτευξης μείγματος ομοιογενούς συνεκτικότητας.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Το προϊόν μπορεί να εφαρμοστεί με σκληρή ή μέτρια βούρτσα, σπάτουλα με ενσωματωμένο λάστιχο ή σπάτουλα διευθέτησης σε 2 ή 3 στρώσεις.

Για να εξασφαλιστεί καλή διείσδυση στο υπόστρωμα, η πρώτη στρώση πρέπει να εφαρμοστεί με βούρτσα. Οι επόμενες στρώσεις μπορούν να εφαρμοστούν είτε με βούρτσα (σταυρωτά), είτε με σπάτουλα, με την προϋπόθεση ότι κάθε προηγούμενη στρώση έχει ξηρανθεί (~ 4-6 ώρες), αλλά όχι αργότερα από  12 ώρες. Σε κάθε περίπτωση, το συνολικό πάχος εφαρμογής δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 4 mm.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Απομάκρυνση νωπών υπολειμμάτων από τα εργαλεία και τον εξοπλισμό εφαρμογής μπορεί να πραγματοποιηθεί με χρήση νερού. Σκληρυμένο και/ή υλικό που έχει ωριμάσει μπορεί να απομακρυνθεί μόνο μηχανικά.

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Όλα τα τεχνικά δεδομένα που δηλώνονται σε αυτό το Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος βασίζονται σε εργαστηριακές δοκιμές. Τα πραγματικά μετρήσιμα δεδομένα μπορεί να διαφοροποιούνται λόγω συνθηκών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο μας.

ΤΟΠΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι σαν αποτέλεσμα ειδικών τοπικών κανονισμών η απόδοση αυτού του προϊόντος μπορεί να μεταβάλλεται από χώρα σε χώρα. Παρακαλούμε να συμβουλευθείτε το τοπικό Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος για την ακριβή περιγραφή των πεδίων εφαρμογής.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την ασφαλή διαχείριση, την αποθήκευση και την απόρριψη των χημικών προϊόντων, οι χρήστες πρέπει να ανατρέχουν στο πιο πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (Safety Data Sheet, SDS), το οποίο περιέχει φυσικά, οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια κατά τη διαχείριση του προϊόντος.

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της SIKA παρέχονται με πνεύμα καλής πίστης και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας σχετικά με τα προϊόντα, όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται ή εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες και σύμφωνα με τις οδηγίες της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, στα υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες, ώστε να μην είναι δυνατή η χορήγηση εγγύησης σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη χρήση, ενώ καμιά ευθύνη της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί από οποιαδήποτε νομική αιτία με βάση τις εδώ αναγραφόμενες πληροφορίες, τις γραπτές υποδείξεις ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενες οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητά τους σχετικά με την εκάστοτε εφαρμογή και τον σκοπό χρήσης τους. Η Sika διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τις ιδιότητες των προϊόντων της. Τα δικαιώματα τρίτων πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε ισχύοντες γενικούς όρους πώλησης και παράδοσης της Εταιρείας. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να συμβουλεύονται την εκάστοτε επίκαιρη έκδοση του τοπικού Φυλλαδίου

Για περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες διαβάστε το manual.