SIKA MULTISEAL BT

Κατηγορίες: , Ετικέτα:

Περιγραφή

ΒΟΥΤΥΛΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Το Sika® MultiSeal BT είναι αυτοκόλλητη σφραγιστική ταινία βάσεως βουτυλικού καουτσούκ, επενδεδυμένη από τη μία πλευρά με οπλισμένο φύλλο αλουμινίου.

ΧΡΗΣΕΙΣ

Επισκευή, προστασία και σφράγιση σε:

 • Δώματα και οροφές με μεταλλικά στοιχεία επενδύσεων
 • Προσόψεις
 • Σπασμένα κεραμίδια
 • Υδρορροές με διαρροή
 • Καμινάδες και διαφώτιστα
 • Τροχόσπιτα και ρυμουλκά
 • Προκατασκευασμένους χώρους γραφείων (τύπου ISOBOX)
 • Διάφορους τύπους αεραγωγών

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

 • Πολύ εύκολη στην εφαρμογή
 • Εφαρμόσιμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες
 • Μεγάλο εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας
 • Καλή πρόσφυση στα περισσότερα κοινά κατασκευαστικά υλικά
 • Ανθεκτική σε περιβαλλοντική γήρανση
 • Πολύ καλή θερμική σταθερότητα
 • Ανθεκτική σε υπεριώδη ακτινοβολία
 • Αυτοκόλλητη
 • Μπορεί να βαφτεί

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι σταθερό, καθαρό, στεγανό και απαλλαγμένο από όλους τους ρύπους, όπως λάδια, τσιμεντοεπιδερμίδα, παλιά σφραγιστικά και ανεπαρκούς πρόσφυσης βαφές, οι οποίοι θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά την πρόσφυση της ταινίας. Το υπόστρωμα πρέπει να είναι επαρκούς αντοχής για να αντέξει τις τάσεις που θα ασκηθούν από την ταινία σε φάσεις κινητικότητας. Τεχνικές προετοιμασίας του υποστρώματος, όπως τρίψιμο με συρματόβουρτσα, αμμοβολή ή άλλα μηχανικά μέσα μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Σκόνη, χαλαρά και σαθρά υλικά πρέπει να απομακρύνονται τελείως από όλες τις επιφάνειες πριν την εφαρμογή ενεργοποιητών, ασταριών ή της ίδιας της ταινίας.

Το Sika® MultiSeal BT έχει εν γένει καλή πρόσφυση χωρίς αστάρια/ενεργοποιητές στα περισσότερα στεγνά, καθαρά και σταθερά υποστρώματα. Για βέλτιστα αποτελέσματα, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:

Μη πορώδη υποστρώματα

Μέταλλα, πλαστικά, βαμμένες επιφάνειες, εφυαλωμένα πλακίδια και παρόμοιες επιφάνειες πρέπει να καθαρίζονται και να προετοιμάζονται με εφαρμογή Sika® Aktivator-205 σε ένα καθαρό πανί. Πριν την εφαρμογή της ταινίας τηρήστε χρόνο αναμονής > 15 λεπτά (μέγιστα 6 ώρες).

 

Πορώδη υποστρώματα

Σε σκυρόδεμα, αεριοσκυρόδεμα και τσιμεντοειδούς βάσης σοβάδες, τούβλα, κονιάματα, κ.τ.λ. η ταινία μπορεί να προ-θερμανθεί για αύξηση της πρόσφυσης.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ / ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Κόψτε την ταινία στο απαιτούμενο μήκος, αφαιρέστε το προστατευτικό φιλμ και πιέστε την ταινία σταθερά πάνω στο υπόστρωμα με κατάλληλο ρολό πίεσης. Η πρόσφυση μπορεί να βελτιωθεί με θέρμανση της ταινίας Sika® MultiSeal BT και/ή του υποστρώματος κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.

Όλες οι ενώσεις αρμών πρέπει να επικαλύπτονται κατά ≥ 50 mm.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Απομάκρυνση νωπών υπολειμμάτων από τα εργαλεία και τον εξοπλισμό εφαρμογής μπορεί να πραγματοποιηθεί με χρήση πετρελαίου ή νεφτιού. Σκληρυμένο και/ή υλικό που έχει ωριμάσει μπορεί να απομακρυνθεί μόνο μηχανικά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Η πρόσφυση μπορεί να αυξηθεί με την πάροδο του χρόνου. Το φαινόμενο αυτό θα είναι εντονότερο σε πορώδη υποστρώματα και σε θερμά κλίματα.

Η άνω πλευρά του Sika® MultiSeal BT μπορεί να βαφτεί με τα περισσότερα συνήθη συστήματα βαφών. Μη βάφετε την ταινία με βαφές βάσεως διαλύτη.

Σε πορώδη υποστρώματα είναι πιθανή η διείσδυση νερού κάτω από την ταινία, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την πρόσφυση.

Η άμεση επαφή με σφραγιστικά αρμών και συγκολλητικά πρέπει να αποφεύγεται ή θα πρέπει να διεξάγονται προκαταρκτικές δοκιμές συμβατότητας πριν την εφαρμογή.

Μη χρησιμοποιείτε την Sika® MultiSeal BT για αρμούς υπό μόνιμη πίεση νερού ή σε αρμούς μόνιμα εμβαπτισμένους σε νερό.

Δεν είναι κατάλληλη για εφαρμογές πάνω από το κεφάλι, όταν η θερμοκρασία λειτουργίας είναι >+25°C.

Για καθαρισμό του δέρματος χρησιμοποιήστε πανάκια Everbuild® Wonder Wipes και ξεπλύνετε με νερό και σαπούνι.

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Όλα τα τεχνικά δεδομένα που δηλώνονται σε αυτό το Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος βασίζονται σε εργαστηριακές δοκιμές. Τα πραγματικά μετρήσιμα δεδομένα μπορεί να διαφοροποιούνται λόγω συνθηκών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο μας.

ΤΟΠΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι σαν αποτέλεσμα ειδικών τοπικών κανονισμών η απόδοση αυτού του προϊόντος μπορεί να μεταβάλλεται από χώρα σε χώρα. Παρακαλούμε να συμβουλευθείτε το τοπικό Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος για την ακριβή περιγραφή των πεδίων εφαρμογής.

Για περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες διαβάστε το manual.