SVR PREMIUM

Περιγραφή

ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΜΗ ΑΝΑΦΛΕΞΙΜΟΣ, ΠΑΣΤΩΔΗΣ ΣΟΒΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο SVR PREMIUM είναι ένας υψηλής ανακλαστικότητας, μη αναφλέξιμος, έγχρωμος παστώδης ακρυλικός σοβάς, ενισχυμένος με ρητίνες σιλικόνης. Κατάλληλος για τελική επίστρωση σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης (ETICS), σε κατάλληλα προετοιμασμένες παλιές και νέες επιφάνειες κτιρίων. Προσφέρει υψηλή ελαστικότητα, υδατοαπωθητικότητα και παρουσιάζει άριστη πρόσφυση σε επιφάνειες από εμφανές μπετόν, σοβά, σκυρόδεμα, τσιμεντοσανίδες κτλ.

Φέρει σήμανση CE σύμφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 15824.

ΧΡΗΣΕΙΣ

Χρησιμοποιείται ως τελική επίστρωση του πιστοποιημένου συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης (ETICS) MARMOLINE MONOSIS, ή άλλων συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης, σε συνδυασμό με των υψηλών επιδόσεων κόλλες & επιχρίσματα θερμομονωτικών πλακών FK 201 και FK 202.

Χρησιμοποιείται επίσης σε παλαιές και νέες επιφάνειες κτιρίων, κατάλληλα προετοιμασμένες.

Είναι ιδανικός για χρήση σε επιφάνειες από εμφανές μπετόν, σοβά, παλαιές βαμμένες επιφάνειες, τσιμεντοσανίδες κτλ.

Λόγω της εξαιρετικά μεγάλης ελαστικότητας που διαθέτει, γεφυρώνει τυχόν αστοχίες σε επιφάνειες τοιχοποιίας (τριχοειδείς ρωγμές) που είναι δυνατόν να υπάρχουν σε παλαιά κτίρια και δεν επιτρέπει σε αυτές να εμφανισθούν.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

 • Yψηλής ανακλαστικότητας με προστατευτικές ιδιότητες έναντι στην UV ακτινοβολία
 • Πιστοποιημένη κλάση αντίδρασης στη φωτιά Α2
 • Ενισχυμένος με ρητίνες σιλικόνης
 • Δεν περιέχει τσιμέντο
 • Διαθέτει ελαστικότητα και δεν ρηγματώνει
 • Υψηλές αντοχές
 • Άριστη πρόσφυση σε οποιαδήποτε επιφάνεια
 • Ικανότητα διαπνοής
 • Διακοσμητικός & Υδατοπωθητικός
 • Παρουσιάζει αντοχή στην υγρασία και στον παγετό
 • Περιέχει ασύγκριτη ποιότητα πρώτων υλών
 • Εσωτερική και εξωτερική χρήση

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Εμφάνιση/Χρώμα

Λευκό ή σε ποικίλες αποχρώσεις μέσα από το σύστημα χρωματισμού Marmoline.

Ο SVR PREMIUM μπορεί επίσης να χρωματιστεί με το ειδικά μελετημένο καινοτόμο σύστημα χρωματισμού SVR COOL FAÇADE που εξασφαλίσει υψηλή ανακλαστικότητα στην υπέρυθρη περιοχή του φάσματος της ηλιακής ακτινοβολίας (700-2500nm) ακόμα και σε σκούρες αποχρώσεις.

Το SVR COOL FAÇADE προσφέρει σημαντική αύξηση της διάρκειας ζωής του Συστήματος Εξωτερικής Θερμομόνωσης MARMOLINE MONOSIS.

Συσκευασία

Δοχεία 25 kg

Συνθήκες αποθήκευσης

Στην αρχική, κλειστή, σφραγισμένη και άφθαρτη συσκευασία, προστατευμένο από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και τον παγετό και σε θερμοκρασίες από +5°C έως +35°C.

Διάρκεια ζωής

12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής (αποθηκευμένο κλειστό δοχείο σε σκιερό μέρος)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 • Κοκκομετρία: 1 mm – 1,5 mm – 2 mm – 3 mm
 • Eιδικό βάρος: SVR 1 mm: 1700 -2000 Kg/m³, SVR 1.5 mm:1850- 2150 Kg/m³, SVR 2 mm: 2100 -2500 Kg/m³, SVR 3 mm: 2300 -2900 Kg/m³
 • Συμπεριφορά στη φωτιά: A2-s2, d0 (ΕΝ 13501 – 1)
 • Υδαταπορρόφηση: W3 (ΕΝ 1062 – 3)
 • Διαπερατότητα υδρατμών: V1 (ΕΝ ISO 7783 – 2)
 • Πρόσφυση: >0,80 MPa (ΕΝ 1542)
 • Θερμική αγωγιμότητα: (ΕΝ 1745) SVR 1 & 1.5 mm: λ10,dry = 0,83 W/mK, SVR 2 & 3mm: λ10,dry = 1,17 W/mK (tab. mean value; P= 50%)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

 • Θερμοκρασία περιβάλλοντος: Θερμοκρασία από + 5 oC έως + 30 oC, Σχετική υγρασία μικρότερη από 75%
 • Κατανάλωση: SVR PREMIUM 1 mm: 1,8 – 2,0 kg/m2, SVR PREMIUM 1.5 mm: 2,0 – 2,3 kg/m2, SVR PREMIUM 2 mm: 2,5 – 3,0 kg/m2, SVR PREMIUM 3 mm: 3,0 – 3,5 kg/m2
 • Ασφάλεια και Υγιεινή: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί. ΠΟΕ: Μέγιστο περιεχόμενο σε Π.Ο.Ε.: 18 g/L (20 ºC). Οριακή τιμή της Ε.Ε. για το προϊόν (Κατηγορία A. γ. Υ): 40 g/L (2010)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Το υπόστρωμα θα πρέπει να είναι σταθερό, συμπαγές, στεγνό και απαλλαγμένο από σκόνη, σαθρά προσκολλημένα σωματίδια και παντός είδους ρύπους. Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή, καθαρή, χωρίς σκόνες, σαθρά υλικά, άλατα ή λάδια.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Το υλικό εφαρμόζεται με λεία, ανοξείδωτη μεταλλική σπάτουλα. Ελέγξτε και προετοιμάστε την επιφάνεια εφαρμογής. Πριν από τη χρήση, αναδεύουμε καλά το υλικό. Η ανάδευση πρέπει να γίνεται με αργές κυκλικές κινήσεις.

 • Εφαρμόστε ένα χέρι ακρυλικό αστάρι MST 11 ή ΜST 10C πριν την εφαρμογή του SVR PREMIUM.
 • H εφαρμογή του ρητινούχου έγχρωμου επιχρίσματος SVR PREMIUM μπορεί να γίνει μετά από την πάροδο τουλάχιστον 7 – 10 ημερών από την εφαρμογή της κόλλας – επιχρίσμα FK 202 σύμφωνα με τις οδηγίες των συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης MARMOLINE MONOSIS. • Ανακατέψτε το επίχρισμα καλά προκειμένου να ομογενοποιηθεί.
 • Εφαρμόστε ομοιόμορφα σε όλη την επιφάνεια με ειδική σπάτουλα και χωρίς να περιμένετε στρώστε το έτσι ώστε η στρώση να έχει το μέγεθος του κόκκου του σοβά.
 • Στη συνέχεια και όταν το επίχρισμα μόλις έχει αρχίσει να τραβάει (προσοχή στους καλοκαιρινούς μήνες), γίνεται το φινίρισμα της επιφάνειας με πλαστική σπάτουλα ανάλογα με το επιθυμητό αποτέλεσμα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Τα εργαλεία καθαρίζονται με ζεστό νερό και σαπούνι.

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Εγγυόμαστε την ποιότητα του προϊόντος, ως προς τις τεχνικές του προδιαγραφές, όπως αυτές παρουσιάζονται στο τεχνικό δελτίο. Αυτή η εγγύηση αφορά αυστηρά μόνο το διαθέσιμο προϊόν και σε καμία περίπτωση το τελικό αποτέλεσμα από την εφαρμογή του, το οποίο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εμπειρία και ποιότητα εργασίας κάθε χρήστη, καθώς και τις συνθήκες εφαρμογής.

Συνιστάται στον χρήστη να εφαρμόσει το προϊόν σε μικρή κλίμακα και αφού βεβαιωθεί για το αποτέλεσμα, στη συνέχεια να το χρησιμοποιήσει στο έργο του. Η δημοσίευση αυτού του δελτίου τεχνικών δεδομένων ακυρώνει οποιαδήποτε προηγούμενη έκδοσή του.