ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ 160GR ISOMAT

Περιγραφή

Αντιαλκαλικό πλέγμα από fiberglass

Ιδιότητες – Πεδία εφαρμογής

Ισχυρό πλέγμα από fiberglass για την ενίσχυση του κονιάματος που καλύπτει τις θερμομονωτικές πλάκες στο σύστημα της εξωτερικής θερμομόνωσης. Με τον τρόπο αυτόν, το κονίαμα αποτελεί το ιδανικό υπόστρωμα για τον σοβά που θα ακολουθήσει.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Λευκό πλέγμα βάρους 160 g/m²

Άνοιγμα καρέ: 4,0 x 5,0 mm.

Συσκευασία

Ρολά 1 m x 50 m.

Αποθήκευση

Αποθήκευση στην αρχική κλειστή συσκευασία, σε χώρους προστατευμένους από την υγρασία και την υπεριώδη ακτινοβολία. Θερμοκρασία αποθήκευσης: από -5°C έως +30°C.