ISOMAT FLEXCOAT

Κατηγορίες: , , Ετικέτα:

Περιγραφή

Εξαιρετικής ποιότητας ελαστικό στεγανωτικό χρώμα

Ιδιότητες

Το ISOMAT FLEXCOAT είναι ένα εξαιρετικής ποιότητας ελαστικό στεγανωτικό χρώμα με βάση 100% ακρυλικές UV-αλληλοδικτυούμενες ρητίνες. Παρέχει πλήρη στεγανότητα σε τοίχους έναντι της βροχής. Έχει μεγάλη ελαστικότητα με δυνατότητα κάλυψης τριχοειδών ρωγμών μέχρι 1 mm. Διατηρεί την ελαστικότητά του από -20°C έως +80°C. Είναι υδρατμοπερατό, επιτρέποντας έτσι τη διαπνοή του κτιρίου ενώ αποτρέπει τη διείσδυση επιβλαβών παραγόντων, όπως το διοξείδιο του άνθρακα CO2. Χαρακτηρίζεται από άριστη καλυπτικότητα και απόδοση, ισχυρή πρόσφυση και εξαιρετική αντοχή στις καιρικές επιδράσεις και τη UV ακτινοβολία. Το λευκό είναι πιστοποιημένο ως ψυχρό χρώμα.

Είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1504-2 ως προϊόν προστασίας επιφανειών σκυροδέματος. Αριθμός πιστοποιητικού: 2032-CPR-10.11.

Πεδία εφαρμογής

Το ISOMAT FLEXCOAT εξωτερικά σε νέες ή παλιές επιφάνειες, όπως σοβάς, εμφανές σκυρόδεμα, τούβλα, αμιαντοτσιμέντο, γυψοσανίδες κλπ. Ακόμη μπορεί να εφαρμοσθεί επάνω σε ασφαλτικές στρώσεις, σε ασφαλτόπανα και σε πολυουρεθάνη για την προστασία τους από τον ήλιο.

Εσωτερικά εφαρμόζεται σε χώρους όπου απαιτείται συχνό πλύσιμο των τοίχων και υψηλή αντοχή, όπως κουζίνες, λουτρά, γκαράζ, νοσοκομεία, βιομηχανίες κλπ.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

 • Αποχρώσεις: λευκό και πλήθος αποχρώσεων (ISOMAT COLOR SYSTEM)
 • Τύπος: 100% ακρυλικό χρώμα
 • Σημείο ανάφλεξης: 98°C
 • Όγκος στερεών: 50 ± 3%
 • Iξώδες (Poise): 14-18 (EN ISO 2884-2)
 • Πυκνότητα: 1,37 ± 0,03 kg/l (EN ISO 2811-1)
 • pH: 8-9,5 στους +20°C (EN ISO 4316)
 • Στεγάνωση: 7 atm (DIN 1048-5)
 • Πάχος ξηρού φιλμ(EN ISO 2808): 60 ± 2 μm/στρώση (υγρό φιλμ: 125 μm)
 • Τριχοειδής απορρόφηση νερού: 0,01 kg/m2h0,5 (EN ISO 1062- 3: W3 low, w < 0,1 kg/m2 h0,5)
 • Διαπερατότητα υδρατμών: Sd = 0,29 ± 0,05 m (EN ISO 7783:2011 V2 medium, 0,14< Sd < 1,4 m) Διαπερατότητα σε CO2: Sd = 177 ± 10 m (EN 1062-6 απαίτηση Sd > 50 m)
 • Αντοχή σε πρόσφυση: ≥ 2,9 Ν/mm2 (EN 1542, απαίτηση για εύκαμπτα συστήματα χωρίς κυκλοφορία: > 0,8 N/mm2)
 • Τεχνητή γήρανση: Επιτυχής,(Δεν εμφανίζονται φουσκάλες, ρωγμές ή αποκόλληση) (ΕΝ 1062-11 μετά από 2000 h)
 • Αντίδραση στη φωτιά: Euroclass F (EN 13501-1)
 • Ανακλαστικότητα ηλιακής ακτινοβολίας: 89% (ASTM E903-96) (ASTM G159-98)
 • Συντελεστής εκπομπής στην υπέρυθρη ακτινοβολία: ≥ 0,86 (ASTM C1371-04a)
 • Θερμοκρασία λειτουργίας: από -20°C έως +80°C Ελάχιστη θερμοκρασία εφαρμογής: +5°C
 • Χρόνος στεγνώματος (23°C): 1 h στην αφή (EN ISO 9117)
 • Χρόνος επαναβαφής (23°C): 3-4 h (EN ISO 9117)
 • Ιδιότητες κατά EN 13300: 1)Επίπεδο γυαλάδας: 20 Satin (EN ISO 2813: < 60 υπό γωνία πρόσπτωσης 60°), 2)Λευκότητα: ≥ 85%, 3)Αντοχή στην υγρή τριβή: CLASS 1 (EN ISO 11998: < 5 μm, σε 200 πλύσεις)

Καθαρισμός των εργαλείων: Αφαιρέστε όσο το δυνατόν περισσότερο υλικό από τα εργαλεία πριν τον καθαρισμό τους. Καθαρίστε τα εργαλεία με νερό και απορρυπαντικό αμέσως μετά τη χρήση.

Τρόπος χρήσης

1. Προετοιμασία υποστρώματος: Το υπόστρωμα πρέπει να είναι στεγνό και απαλλαγμένο από λίπη, σαθρά υλικά, σκόνες κλπ.

 • Ρωγμές ή αρμοί γεμίζονται με την ακρυλική μαστίχη ISOMASTIC-Α ή με τον ακρυλικό στόκο ISOMAT ACRYL-STUCCO.
 • Υπάρχουσες ατέλειες στο σκυρόδεμα επισκευάζονται με το ρητινούχο τσιμεντοκονίαμα DUROCRET και στο εμφανές σκυρόδεμα με τους ρητινούχους τσιμεντόστοκους PLANFIX ή PLANFIX-FINE.
 • Τυχόν αποκαταστάσεις σοβάδων γίνονται με τα έτοιμα κονιάματα UNICRET και UNICRETFAST.

Ακολουθεί αστάρωμα με το ακρυλικό αστάρι FLEX-PRIMER, με κατανάλωση 100-200 g/m2, ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος. Ειδικά όταν ο σοβάς είναι σαθρός και τρίβεται, το FLEX-PRIMER σταθεροποιεί την επιφάνειά του.

2. Εφαρμογή

Πριν από τη χρήση, αναδεύουμε ελαφρώς το υλικό και το εφαρμόζουμε ως έχει ή αραιωμένο έως και 5% με καθαρό νερό. Το ISOMAT FLEXCOAT εφαρμόζεται με ρολό, πινέλο ή πιστόλι airless σε δύο στρώσεις. Η δεύτερη στρώση ακολουθεί αφού στεγνώσει πλήρως η πρώτη.

Σε περιπτώσεις έντονων, μεμονωμένων ρηγματώσεων, η μεμβράνη του ISOMAT FLEXCOAT μπορεί να ενισχυθεί με ταινία πολυεστερικού υφάσματος (30 g/m2) πλάτους 10 cm, κατά μήκος των ρωγμών. Σε περιπτώσεις πολλαπλών ρηγματώσεων, η μεμβράνη του ISOMAT FLEXCOAT μπορεί να ενισχυθεί καθολικά με το ίδιο πολυεστερικό ύφασμα πλάτους 100 cm.

Απόδοση

Το FLEXCOAT καλύπτει 8-12 m2/l ανά στρώση, σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

Συσκευασία

Δοχεία 3 l και 10 l.

Χρόνος ζωής – Αποθήκευση

24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, αποθηκευμένο στην αρχική, σφραγισμένη συσκευασία σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +35°C. Προστατέψτε το από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και τον παγετό.

Πτητικές Οργανικές Ενώσεις (ΠΟΕ)

Σύμφωνα με την Οδηγία 2004/42/ΕΚ (Παράρτημα ΙΙ, πίνακας Α), η μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ για την υποκατηγορία προϊόντος γ, τύπος Υ είναι 40 g/l (2010) για έτοιμο προς χρήση προϊόν.

Το έτοιμο προς χρήση προϊόν ISOMAT FLEXCOAT έχει μέγιστη περιεκτικότητα 40 g/l ΠΟΕ.